BiHPolitika

Dragan Vasiljević: Prodao krave i pšenicu, kupio vilu na Miami Beachu!

DRAGAN VASILJEVIĆ, OD GOVEDARA DO BOGATAŠA: Prodao krave i pšenicu, kupio vilu na Miami Beachu!

Gubitnici su i Robne rezerve i budžet i građani RS. Jedini dobitnik u cijeloj ovoj priči je Dragan Vasiljević

 

 

 

Dragan Vasiljević i njegova firma „Farmland“ godinama su imali povlašten položaj i uživali finansijsku i svaku drugu podršku vladajuće strukture u Republici Srpskoj.
Vasiljević je, uprkos milionima koje je dobio iz budžeta RS za podsticaje, te unatoč destinama miliona maraka povoljnih kredita Investiciono-razvojne banke, „Farmland“ doveo na rub propasti, a radnike te govedarske firme do prosjačkog štapa.

Sam Vasiljević je jako bogat čovjek, što potvrđuje i činjenica da je vlasnik ekskluzivnog stambenog objekta u Majamiju. Zgrada ima 36 stanova i svi su Vasiljevićevi, a nalaze se na adresi Alton Road 4c.

Zgrada se nalazi na svega 150 metara od najčuvenije američke plaže Miami Beach, što znači u najelitnijem dijelu grada, rezervisanom za multimilionere.

JUNICE I ROBLJE

Bez obzira što je ojadio budžet RS i građane ovog entiteta, te što zaposlene na govedarskoj farmi tretira kao roblje, Dragan Vasiljević je i dalje miljenik vlasti i njenog ključnog čovjeka, Milorada Dodika. Upravo je Vasiljević u decembru prošle godine putovao s Dodikom u službenu posjetu Kini s namjerom da na dalekom Istoku pronađe moguće investiture u RS.

Vasiljević je svoju prisnost da Dodikom demonstrirao samo mjesec dana nakon što su Robne rezerve RS postavile pitanje opravdanosti poslovnog odnosa sa sa “Farmlandom”, koji je trajao cijelih šest godina oko nabavke i uzgoja steonih junica.
Preispitivanje daljeg poslovnog aranžmana između Robnih rezervi RS i Vasiljevićeve firme sadržano je u Informaciji o trenutnom statusu poslovnog odnosa između JP Robne rezerve Republike Srpske i “Farmland“ iz Nove Topole, koja je sačinjena 24. novembra 2015. godine i koju je potpisao novoimenovani v.d. direktora Robnih rezervi Mirko Marčeta.

Interesantno je je da je informaciju Vladi dostavio ministar trgovine i turizma Predrag  Gluhaković, koji je svojevremeno bio najveći pobornik realizacije posla nabavke junica sa “Farmlandom” za potrebe Robnih rezervi RS.

Poslovni odnos Robnih rezervi i “Farmlanda” zasnovan je 2009. godine,  potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji, koji je kasnije mijenjan aneksima. Predmet ovog ugovora bila je nabavka i uvoz 1000 gravidnih holštajn frizijskih junica. Prethodno, 3. septembra 2009. godine, Vlada RS je donijela zaključak na osnovu kojeg je nabavljeno i uvezeno 500 grla steonih junica. „Farmland“ je imao obavezu da nabavljene junice čuva u ime Robnih rezervi i obnavlja grla, kako je to i precizirano ugovorom.

Direkcija Robnih rezervi je platila nabavku junica 2.150.000 KM. Već tada je prekršen ugovor, jer je nabavljeno samo 500 grla, a ne cjelokupna količina od hiljadu grla, kako je bilo dogovoreno.

„Farmland“se ugovorom obavezao da će, između ostalog, svake godine Direkciji isporučiti podmladak osnovnog stada i to 90 grla muške i 90 grla ženske teladi. S druge strane, Robne rezerve su imale obavezu da za čuvanje i obnavljanje priplodne stoke, zdravstvene zaštite, vještačkog osjemenjivanja, selekcije, potrebnih evidencija i drugih troškova, “Farmlandu” ustupe sav prihod i sredstva ostvarena od proizvodnje mlijeka, kože i stajnjaka. Sve osim onih 180 teladi. Određene odredbe ugovora su naknadno mijenjane radi definisanja roka za nabavku priplodnih junica i obezbjeđenja garancije da bi “Farmland” ispunio odredbe ugovora.

Zanimljivo je da u Informaciji nema podatka o prinosu broja teladi na godišnjem nivou ( 90 muške i 90 ženske teladi na 1000 steonih junica, odnosno 45 muške i 45 ženske teladi na nabavljenih 500 junica godišnje). Ovaj podatak nije slučajno izostavljen, jer nije bilo teladi, bar ne onog broja koji je bio dogovoren. Drugim riječima, Robne rezerve su ostale bez očekivanog prinosa.

PRODAJA PŠENICE I KRAVA

Robne rezerve su dodijelile “Farmlendu” i muzne krave, a Vasiljević je određen broj krava prodao, iako one nisu bile u vlasništvu njegove firme. Od uvezenih krava ostalo je malo, a sve ove godine nije bilo ni podmlatka u očekivanom broju.

Izdašnosti Robnih rezervi prema “Farmlandu” i njenom vlasniku tu nije kraj. Ovo javno preduzeće je sa Vasiljevićevom firmom sklopilo ugovor o pozajmici žita i u “Farmlandu” uskladištilo oko 5000 tona pšenice. Vasiljević je pšenicu uglavnom prodao nakupcima , a jedan manji dio utrošio na ishranu junica.

Iz Informacije je više nego jasno da su Robne rezerve u poslovnom aranžmanu sa Vasiljevićem ostale bez svega planiranog, bez stočnog podmlatka (junica), kao i bez žita, koje je vlasnik “Farmlanda” preprodao.

U Informaciji se ističe da obaveza ustupanja, odnosno preuzimanja podmlatka (junica) nije bila dovoljno regulisana ugovorom, jer su “nepoznata pravila obilježavanja junica”.
Zaključkom Vlade Republike Srpske od 27. oktobra 2011. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je bilo zaduženo da donese odgovarajući Pravilnik kojim bi se regulisao način podjele podmlatka steonih junica u vlasništvu Direkcije za robne rezerve. Pomenuti Pravilnik do danas nije donesen, pa nije bilo moguće vršiti bilo kakvu raspodjelu podmlatka osnovnog stada niti je preduzeće ova grla moglo preuzimati, s obzirom da nije imalo mogućnosti da sa njima dalje raspolaže.

Bez obzirom na ove činjenice, ugovor sa “Farmlandom” je produžen.

Ugovor je bio zaključen na period od pet godina od dana uskladištenja stoke i važio je do 12. avgusta 2015. godine. “Farmland” je, međutim, od Robnih rezervi, sredinom jula te godine, zatražio da se zaključi aneks na  Ugovor i da se poslovna saradnja produži za još godinu dana.

Nadzorni odbor Robnih rezervi je, uz saglasnoSt Ministarstva trgovine i turizma, odobrio produženje Ugovora o poslovnoj saradnji sa Vasiljevićevom firmom za još godinu dana.

Navedeno je da je jedan od osnovnih razloga za produženje postojećeg ugovora za godinu dana “postojanje potrebe” da se u tom vremenskom periodu analiziraju dosadašnji efektI poslovne saradnje Robnih Rezervi i “Farmlanda” i na temelju toga donese odluka o svrsishodnosti daljeg postojanja ovog poslovnog aranžmana.

I bez detaljne analize jasno je da su efekti saradnje poražavajući za Robne rezerve, koje su privatnoj firmi povjerile stoku i žitarice, a zauzvrat nisu dobile skoro ništa.

Riječju, Vladi RS treba godina dana da analizira i procjenjuje ono što je opštepoznata stvar –  da je RS u ovom poslovnom odnosu opljačkana.

Poenta je u tome da je vladajućim strukturama potrebna dodatna godina da pronađu izlaznu strategiju i da se opravdaju zbog čega su godinama ulagale u štetni poslovni odnos sa “Farmlandom”. Gubitnici su i Robne rezerve i budžet i građani RS. Jedini dobitnik u cijeloj ovoj priči je Dragan Vasiljević, koji je od govedara stigao do bogataša.

(zurnal.info)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close