Visoko

14. april 1994. – Brigade iz Visokog, Kiseljaka i Fojnice oslobađaju dijelove Čemerske planine i Nišićke visoravni

Izviđačko-diverzantska četa iz Visokog oslobodila Veliki i Mali Hum te sela Zišci i Brda.

Brigade iz Visokog, Kiseljaka i Fojnice 14. aprila  oslobađaju Veliki i Mali Hum, selo Zišci i Brda, te Rakoč i Moševačko brdo 4. maja 1994. Nakon uspješno izvedenih operacija i oslobađanja teritorija na Čemerskoj planini i Nišićkoj visoravni, visočke se brigade raspodjeljuju po oslobeđnim teritorijama u svrhu odbrane istih.

________________

Krajem januara 1. korpus u Visokom formira Istureno komandno mjesto (IKM) a visočke brigade ulaze u sastav istog. Od tog perioda Izviđačko-diverzantske čete i artiljerci visočkih brigade učestvuju u pripremama i izvođenju napadnih borbenih djelovanja na vareško-ilijaškom dijelu ratišta zajedno sa drugim jedinicama 1. korpusa.

U maju mjesecu od IKM-a 1. korpusa formira se OG – 2 sa sjedištem u Visokom u čiji sastav ulaze i visočke brigade, zatim brigade iz Kiseljaka i brigade iz Fojnice, a OG – 3 sa sjedištem u Varešu u čiji sastav ulaze brigade iz Breze, Ilijaša, Vareša i Olova.

Poslije prvih uspješno izvedenih akcija na vareško-ilijaškom ratištu 13. i 14.04.’94. godine oslobođen je Veliki i Mali Hum selo Žisci i selo Brda, zatim Rokoč i zauzeto Moševačko brdo 04.05.’94. godine.

veterani.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close