Općini Visoko odobrena sredstva od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona

Općini Visoko odobrena sredstva od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj je na osnovu Javnog poziva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2015.g. aplicirao projektom „Centar za upravljanje komunalnim otpadom“za LOT 1: Projekti iz oblasti upravljanja otpadom.

 

Na osnovu rezultata Javnog poziva, Općini Visoko su odobrena sredstva u iznosu od 30.000,00 KM. Cilj projekta je da se smanjenjem količine otpada za deponovanje smanje finansijski izdaci za prijevoz i deponovanje otpada na RD „Mošćanica“ Zenica, kao i da se selektirani otpad u narednom periodu pretvori u korisnu sirovinu.

 

ŠEF ODSJEKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Emir Fejzović

Visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close