118. sjednica Vijeća ministara BiH: Pravilnik za izdavanje licenci ostaje na snazi

Vijeće ministara BiH upoznato je sa zahtjevom Vlade Republike Srpske za rješavanje spornih pitanja o uvjetima za izdavanje licencija i kvalifikacijskih kartica vozača i podržalo zaključke donesene na današnjem sastanku ministra komunikacija i prometa BiH Damira Hadžića s ministrom prometa i veza Republike Srpske i predstavnicima resornog federalnog ministarstva.

Prisutni na sastanku s ministrom Hadžićem jednoglasno su zaključili da je postojeći Pravilnik o uvjetima za izdavanje licencija i kvalifikacijskih kartica vozača („Službeni glasnik BiH“, broj 77/14) donesen u skladu sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, iz 2001. godine, i u zakonitoj proceduri, te ostaje na snazi, izuzev roka za izdavanje licencija.

Uzimajući u obzir sve okolnosti nastale nakon stupanja na snagu Pravilnika, ostavlja se rok od 90 dana (do 15. 4. 2015. godine) kao konačan rok za okončanje postupka izdavanja licencija Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Praktično, do tada će važiti ranije izdane licencije na svim razinama u BiH, s tim da je krajnji rok za predaju zahtjeva na državnoj razini za izdavanje licencija i kvalifikacijskih kartica vozača do 5. 4. 2015. godine, jer će od 15. 4. 2015. godine isključivo važiti licencije izdane na državnoj razini.

Ministarstvo komunikacija i prometa će formirati radnu skupinu sastavljenu od predstavnika ovog ministarstva, entitetskih ministarstava i gospodarskih komora te Brčko Distrikta BiH, sa zadatkom analiziranja i eventualne potrebe izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za izdavanje licencija i kvalifikacijskih kartica vozača.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close