100 GODINA SPORTA U VISOKOM

Sport je društveni i kulturni fenomen i istraživači koje interesuje savremena kultura, a posebno masovna kultura, uočavaju eksploziju raznorodnih vidova sporta. Tako oni dolaze do saznanja da je sport fenomen masa čiju uslovljenost, suštinu i funkciju treba objašnjavati u sklopu širih društveno-kulturnih promjena. Sport je postao društveni fenomen svjetskih dimenzija čije razgranato korijenje prodire u život mladih i odraslih Ijudi i žena, kao posao ili spektakl, askeza ili zabava, profesija ili vid vaspitanja, higijena ili vid kulture, i danas više nije plod hirovite indivdualne težnje za rasterećenjem.
On se sagledava ponekad kao uzrok, ponekad kao posljedica ili prosto obilježje; ali uvijek na način dostojan pažnje – sa velikim problemima čije rješenje uslovljava budućnost naše civilizacije. Sa podmlađivanjem stanovništva, urbanizacijom, komunalnom organizacijom u društvima koja se naglo razvijaju, stvaranjem struktura mladih država koje su naglo stekle nezavisnost, korišćenjem slobodnog vremena koje nastaje mehanizacijom rada ili zbog nedovoljne zaposlenosti“.
Ovo je jedna od poruka Manifesta o sportu koja je izrečena pod okriljem UNESCO-a.
A Visoko i sport? Malo je u našoj zemlji gradova i opština koji se mogu pohvaliti svojom dugom tradicijom organizovanog bavljenja sportom. Ili brojnošću sportskih grana, te klubova, saveza i sportskih organizacija naspram relativno malobrojne populacije stanovništva. A kada te dvije stvari saberemo, onda Visoko, i to s punim pravom, možemo nazvati sportskom sredinom bez premca. Ova Brošura se našla u izradi povodom obilježavanja 100 godina organizovanog bavljenja sportom u Visokom.. Rijetkog jubileja vrijednog divljenja. Naslanja se na knjigu „80 godina fizičke kulture i sporta u Visokom“ objavljene 1989. godine od autora Mehmeda Mustajbegovića, Idriza Džajića, Velimira Stanišića i Ramiza Kadića. Za cilj ima „osvježiti“ neke dijelove visočke sportske historije i pridodati izrazito kvalitetan i dobrim rezultatima plodonosan period od posljednjih 20 godina. Na neki način „isprovocirati“ izrade zasebnih klupskih monografija, jer potrebe za takvom vrstom rada ima. A ima i potrebne dokumentacije, ali u privatnim zbirkama. Ovdje ćemo podsjetiti na vrijedne zbirke prethodnika koji su se bavili skupljanjem faktografskih, naučnih, publicističkih, fotografskih dijela. Pored već spomenutih autora, djela nastalog povodom 80 godina sporta u Visokom, ne smijemo zaobići ni prof. Muhameda Hrelju, Milenka Živkovića, Zorana Beatovića, Rešada Sirću, Dragutina Radana i Zdenka Antovića. Prostor, format i ideja vodilja ove Brošure ne dozvoljavaju naučni rad i studiozniji pristup istraživanja historije (iako ima potrebe, pa čak i neophodne građe). Ispitat ćemo nastanak, strukturu organizacije kroz posebne periodu i koncentrisati se na ono što imamo … 100 godina poslije!

 

Na slijedećem linku možete pogledati brošuru “100 GODINA SPORTA U VISOKOM

www.magazinplus.eu / visocko-oko.co.ba

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close