Javne ličnostiM plus

“Zlatni ljiljan” – Hadžija Esad Eso Džafić

“Zlatni ljiljan” – Hadžija Esad Eso Džafić (7.12.1948. – 10.6.1993.)

Džafić (Nezira) Esad  (7.12.1948. – 10.6.1993.) – „Zlatni ljiljan“, posthumno  je odlikovan najvećim armijskim priznanjem Armije Republike BiH .

Po zanimanju privatni autoprevoznik.
Pripadnik jedinica Armije R BiH od 23.4.1992. godine.
Činovan za armijskog kapetana.
10.6.1993. godine, poginuo u rejonu Gornje Slapnice – Općina Kakanj, kao pripadnik 302. motorizovane brigade Visoko.

Svoj ratni put hadžija Eso, kako su ga zvali znani i neznani, započinje krajem 1991. G. Stavljajući se na raspolaganje SAD Visoko.
Kao stariješina i borac angažiran je kroz Krizni štab MZ Buci, i na osiguranju prebacivanja naoružanja za Sarajevo.

Januara 1992.g. postavljen je za člana Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane Buci, s ciljem formiranja interventnih jedinica za obezbjeđenje teritorije i zaštitu stanovništva.

Od aprila “92. g. kada je formiran  Odred oružanih snaga Buci, nalazi se na dužnosti komandira Diverzantsko.izviđačkog voda, sa zadatkom da interventno djeluje na području MZ Buci, MZ Kralupi, MZ Goduša i MZ Tušnjići.

Izdvajamo neke od borbenih aktivnosti koje je predvodio ili u njima učestvovao:
– 25. oktobra 1992. godine, sa grupom svojih izviđača u rejonu Ciganije (D. Bioča), diverzanstkom akcijom likvidira dva neprijateljska vojnika. Istog dana u rejonu Vele uspijevaju razminirati 150 mina („pašteta“, nagazinih mina, mina usmjerenog dejstva), i stvoriti uslove za diverzantska dejstva.

– 5. novembra 1992. godine,  u rejonu Pjesci, diverzantskim djelovanjem likvidira dva neprijateljska vojnika i uništava traktor s dostavom 2 bureta nafte.
– Sutradan u rejonu Konjevca likvidira 7 neprijateljskih vojnika, ranjava isto toliko a uz zaplijenjeno  naoružanja izvlači i jednog neprijateljskog vojnika.

– Od 7. do 10. decembra  1992. – na Pijescima uništavaju PAT 20/3 m/m sa posadom. Na Crkvicama i Pijescima sa RPG-om, svakodnevno „uništava neprijateljske rovove“.

– 5. januara 1993. godine, u sadejstvu s drugim jedinicama, uspjevaju zauzeti  objekt Crkvice, kotu 936. Tom prilikom zaplijenjen je jedan PAM, 2 PM-a M-53 i dosta streljačkog  naoružanja i MTS-a.Narednog dana uslijedio je žestok protiv napad neprijatelja a Esad Eso Džafić je tom prilikom ranjen.

– 15. mart 1993. godine,  nakon uspješnog oporavka se vrača u jedinicu, koju će ubrzo napustiti  a svoj ratni put nastaviti u Muslimanskom odredu „Abdullatif“  – 302. Motorizovane brigade Visoko.

10. juna 1993. godine,  u sukobu sa kakanjskim HVO, u rejonu Gornje Slapnice smrtno je pogođen.
Ukopan je 12.6.1993. g. na mezarju u Stuparićima – Visoko.

NAREDBOM (br. 05-1/31-57 og 15.4.1994. godine) Komandanta Štaba Vrhovne komande Armije Republike BiH armijskog generala Rasima Delića posthumno odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

magazinplus.eu – veterani.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close