Kultura

1.decembar – Dan formiranja Trećeg korpusa Armije RBiH

Jubilej dvije decenije od formiranja 3.korpusa ARBiH bit će dostojno obilježen

(zdk.ba)

Povodom dvije decenije od formiranja Trećeg korpusa ARBiH planirano je organizovanje niza manifestacija na kojima članovi jedinica iz sastava 3.korpusa predstavnici boračkih organizacija i institucija vlasti obilježavaju ovaj značajan datum iz naše bliže historije. O svemu što je učinjeno da se ovaj jubilej obilježi na dostojan način, govorili su na press konferenciji, održanoj u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik Fikret Plevljak i članovi Organizacionog odbora za obilježavanje ove manifestacije: Ekrem Tuka, ministar za boračka pitanja, general ARBiH Sakib Mahmuljin i Benjamin Preldžić, predsjednik Saveza RVI ZDK.

Fikret Plevljak, predsjednik Organizacionog odbora kazao je između ostalog:

-Vlada Zeničko-dobojskog kantona maksimalno je podržala obilježavanje ove značajne manifestacije iz naše historije, koja se i vremenski i suštinski nadovezala na obilježavanje 25.novembra – Dana državnosti BiH. Inače, ove godine Dan državnosti obilježili smo, osim uobičajenih manifestacija, i posjetom Milima i Bobovcu – stolnim mjestima bosanskih kraljeva, a samo par dana kasnije obilježavamo i 1.decembar – Dan formiranja Trećeg korpusa Armije RBiH. Ova dva značajna datuma najbolji su pokazatelj kontinuiteta borbe našeg naroda za slobodu, nezavisnost i opstojnost  bosanske države kroz vijekove.

Benjamin Preldžić kazao je da su brojne manifestacije u povodu obilježavanja 20 godina od formiranja 3.korpusa već održane u općinama Kantona, poput obilježavanja bitke na Karušama u Općini Doboj-Jug, zatim Dana kakanjskih šehida  i Dana otpora Općine breza, zatim dan operacije FARZ-bitka za Vozuću, Općina Zavodivći, „Septembarski dani otpora“ u Općini Maglaj, Dan šehida u Općini Žepče, te Dan Armije RBiH u svim općinama Kantona.

Ministar za boračka pitanja Ekrem Tuka govorio je o aktivnostima koje je ovo Ministarstvo poduzelo u organizacionom smislu te uz čestitku za 20.godišnjicu 3.korpusa pozvao bivše borce kao i komandante da dođu 1.decembra u 12 sati na svečanost i druženje u Bosanskom narodnom pozorištu. Inače, tog datuma u prijepodnevnim satima bit će organizovana posjeta spomen obilježjima i polaganje cvijeća na groblju Prašnice u Zenici (10,00 h), zatim promocija knjige „Na razmeđu milenija“ autora brigadira mr. Hasiba Mušinbegovića u BNP-u (10,45 h), a u 11,30 h planirano je postrojavanje počasnog voda iz sastava jedinica 2.Pješadijskog-rendžerskog puka ispred zgrade BNP-a.

General Sakib Mahmuljin zahvalio je Vladi Kantona i resornom ministarstvu na velikoj podršci obilježavanju ovako značajnog datuma te govorio o izradi Monografije 3.korpusa koja je u toku i bit će završena do sredine iduće godine. Ova Monografija radi se, prije svega, zbog mlade generacije kojoj treba prenijeti istinu o našem odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kazao je između ostalog general Mahmuljin.

Press služba ZDK

Treći korpus Armije BiH – wikipedija

Treći korpus Armije RBiH osnovan je naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića 9. novembra 1992. godine. Korpus je trebao objediniti jedinice Teritorijalne odbrane, kao i neke dobrovoljačke jedinice. Sredinom novembra 1992. godine komandant je postao Enver Hadžihasanović.

Zona odgovornosti Trećeg korpusa Armije RBiH trebale su ući slijedeće općine: Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bugojno, Busovača, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Travnik, Prnjavor, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo, Travnik, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče. Zbog borbi, zona odgovornosti je naknadno promijenjena i u nju je uključena općina Vareš.

Štab 3. koprusa bio je u Zenici. Sastojao se od nekoliko centara i to:

– Centar za operativno komandovanje koji je prikupljao informacije koje su pristizale od civilnih struktura, MUP-a, te je važnije informacije prenosio Komandi korpusa.
– Centar za vezu, imao je zadatak planiranje i organiziranje svih veza u sklopu Komande. Postojao je također Centar za kriptozaštitu.
– Služba vojne bezbjednosti obuhvatala je poslove kontrašpijunaže, vojne policije, fizičke zaštite štabova i drugih objekata. Zapovjednik je bio Ramiz Dugalić.

U februaru 1993. godine osnovane su na osnovu zapovijedi Envera Hadžihasanovića četiri operativne grupe, čiji je zadatak bio povezivanje komandnog lanca između jedinica na terenu i Komande:

– Operativna grupa Bosanska Krajina sa sjedištem u Travniku, komadant Mehmed Alagić
– Operativna grupa Lašva sa sjedištem u Kaknju,
– Operativna grupa Bosna sa sjedištem u Žepču ili Zavidovićima,
– Operativna grupa Zapad sa sjedištem u Bugojnu, komadant Selmo Cikotić
– Operativna grupa Visoko sa sjedištem u Visokom, kasnije preimenovana u Operativnu grupu Istok. Ova je grupa prvobitno pripadala 1.korpusu Armije BiH, a kasnije je pripojena 6.korpusu Armije BiH.

Jedinice 3. korpusa

Vojna policija 3.korpusa

Operativna grupa Bosanska Krajina [citat potreban]

7.muslimanska brdska brigada
17. brigada
306. brigada, jedno vrijeme pripadala Operativnoj grupi Zapad
325. brigada

Operativna grupa Lašva[citat potreban]

309. brigada
325. brigada
333. brigada

Operativna grupa Bosna[citat potreban]

318. brigada
319. brigada

Operativna grupa Zapad [citat potreban]

307. brigada
308. brigada
312. brigada
Operativna grupa 7-Jug-Maglaj
372 brigada garava Tešanj
373 motorizovana brigada Doboj
374 brigada Teslic
377 Pousorska ljuta brigada Jelah

Slijedeće brigade su primale naređenja direktno od Komande 3.koprusa[citat potreban]

301. brigada
303. brdska brigada
314. brdska brigada
El Mudžahidin

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close