logo
bios

Video: Vodosnabdjevanje i kanalizacija – Odluke za 26. sjednicu Općinskog vijeća Visoko

Objavljeno prije 5 godina . u ned, mar 15th, 2015

Na dnevnom redu, predstojeće 26. sjednice OV Visoko je i Odluka o izradi investiciono-tehničke dokumentacije za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji općine Visoko kojom se podrazumijeva izrada projektne dokumentacije u okviru dugoročnog plana rješavanja ovog problema.

Odluka o izradi izvedbenog projekta snabdijevanja pitkom vodom cijelog područja općine Visoko, sa prijedlogom dinamike realizacije i finansiranja projekta,  predstavlja strateški plan rješavanja vodosnadbijevanja cijele općine Visoko, a treba se izvoditi u više faza.

I faza obuhvata:

– Revitalizaciju i zaštitu glavnog gradskog izvorišta Vrutak sa proširenjem gradskog vodovodnog sistema.

Rok izrade 2015.godina.

Rok realizacije 2018. godina.

II faza obuhvata:

– Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže.

Rok izrade 2015.godina.

Rok realizacije 2020. godina

III faza obuhvata:

– Snimak postojećeg stanja lokalnih vodovoda i izvora. Izrada elaborata zaštitnih zona postojećih izvora. Rješavanje pitanja upravljanja i uvezivanja lokalnih vodovoda u jedan cjelovit sistem.

Rok izrade 2016.godina.

Rok realizacije 2018. godina

IV. Faza obuhvata:

uvezivanje gradskog vodovodnog sistema sa lokalnim vodovodima u jedam sistem (prsten).

Rok izrade 2020.godina.

Rok realizacije 2030. godina.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o reprogramu kreditnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija. Pojašnjeno je da Općina Visoko koristi kredit iz linije K-fw prema ugovoru iz 2010. godine za projekt izgradnje Gradskog kolektora. Za ovaj kredit Vlada FBiH je donijela zaključak o reprogramu otplata općina, gradova i kantona pogođenim poplavama i klizištima i to na period od 4 godine.

Izjava: dr. Milada Mataradžija i Mugdim Čosović

magazinplus.eu

Copyright 2016 Magazin Plus d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Programiranje: Magazin plus
Na vrh